05-11-2021

Visdomsord fundet i Odense

Jeg har tilbragt det meste af mit liv i Odense. Troede jeg kendte hver en krog i indre by, trods alt det nye, der er bygget i byen. Og tænk: havde jeg ikke lidt af klaustrofobi, og IKKE under nogen omstændigheder vil være i en bil, der er på vej enten op i et parkeringshus eller ned i en parkeringskælder - i dette tilfælde op i et parkeringshus i indre by - så havde jeg ALDRIG fundet disse vise ord, malet sirligt på en ældre (nærmest faldefærdig) bygning. Jeg steg ud af bilen, inden den blev kørt op i et parkeringshus. Lige hvor jeg steg ud lignede ALT sig selv fra min tid som odenseaner. Pånær en trappe, som gik under gadeniveau, og endte ved nogle ældre bygninger, som med garanti kunne fortælle mange spændende historier om en svunden tid i Odense. Oppe fra hvor jeg stod, spottede jeg en tekst malet på en ældre bygning. Gode tekster, citater og visdomsord - det er lige mig, så jeg gik ned ad trappen, for at studere den sirligt med maling skrevne tekst. Jeg har ALDRIG, som i ALDRIG set dette sted inde i Odense centrum - lige ved gågade-nettet. Altså helt inde i midten af Odense City. Jeg kender den by, som min egen bukselomme. Har gået lige her så tit. Hvor kom den trappe fra? Hvad er det for bygninger, som ligger under gadeniveau. Og lige denne gamle bindingsværks-bygning - som rummer de kinesiske visdomsord - hvor har den været alle de år, jeg har boet i Odense? Jeg kan slet ikke forstå det. Her står jeg ved et bygning fra en svunden tid (please: restaurér den, kære byfornyelses-ansatte i Odense Kommune), som kunne blive en smuk ramme om en restaurant, bolig, byhave m.m.m. Bygningen ligger under gadeniveau på et grønt areal - lige i hjertet af Odense. Takket være min klaustrofobi, fik jeg øje på det gamle kinesiske visdoms-citat på den trætte - men smukke - bindingsværksbygning. Lige i hjertet af Odense. Et Odense som lige nu bliver ændret så markant med nedbrydning af hele bydele, for at bygge nye betonkasser i højden. Hvordan i alverden har denne gamle bygning fået lov at overleve i en tid, hvor så meget af en by rives ned, for at bygge betonkasser i højden, så der kan presses så mange mennesker ind at bo i bykernen som muligt. Dette gamle kinesiske visdoms-ordsprog må være rettet mod Odense - som i sin iver efter at blive opfattet som en storby og ikke bare en stor by, former Odense-borgernes omgivelser, som siden vil forme byens borgere. Disse visdomsord gælder jo ikke kun Odense - de er jo sandhed i mange andre sammenhænge. Håber virkelig een med sans for bevaring af ældre bygninger i Odense´s bykerne, kan se muligheder i at restaurere denne bygning - og så lade de kinesiske visdomsord blive stående på den gavl til tid og evighed, for det er kloge ord. NB: De kloge ord her må være skrevet/malet af en professionel, for det er MEGET flot udført i stort format. NB: Lav din egen skattejagt: begiv dig ud i jagten på disse visdomsord I Odense centrum, nær gågadenettet, bygningen befinder sig under gadeniveau. Flere hints får du ikke. God jagt! Smiley