02-04-2019

Mød "Filippa"

Det halve af loftpladerne måtte fjernes p.g.a. fugt i isoleringen. Spanterne fejlede intet. Se næste foto.