02-04-2019

Mød "Filippa"

Et stykke af vægbeklædningen på langsiden måtte også fjernes p.g.a. fugt i isoleringen. 2 små stykker spanter måtte også fjernes p.g.a. fugtskade. Resten af spanterne fejlede intet. Se næste foto.