02-01-2019

Stormflod 2. januar 2019

Så fik vi stormflod igen. Selv øens nisser er kravlet højt op i træerne for vandmasserne. Alt er sikret, som sikres kan, og der er ikke mere, vi kan gøre for at afhjælpe de vandskader, der uværgeligt vil komme. Medens vi venter stormfloden skal toppe, så får vi lige en lille skarp eller 2 samt lidt vaniljekranse fra julens overflod. Havnen blev det store mødested for os øboere denne dag. Naturens kræfter er jo både skræmmende og imponerende. Vores dæmning - "Drejet" - til Korshavn er nu helt væk. Nu kun lige markeret med stokke. På havnen står toiletbygninger og café i vand til over soklen, og hvor der før var dejlig strandbred og mark for græssende køer - ja her er nu kun hav. Nu kan vi så kun bare vente på, at vandstanden finder tilbage til sit normale leje i løbet af natten. Alle færgeafgange til og fra vores Avernakø og nabo-øen Lyø er aflyst det meste af dagen. Men sikke en service fra Færgen: der sejles ekstratur kl. 20.30, hvor vandstanden muliggør, at færgen kan lægge til. Så man kan altså også i aften komme til og fra øerne - nu bare uden bil. Men hvad gør det: trods alt sejler færgen denne ekstratur, så helt afskåret fra omverdenen er vi altså ikke som øboer ved stormflod. Smiley.