21-08-2018

Vindtelefon på Lyø

Skiltet med vindpilen var svært at spotte - men vi fandt det denne gang, hvor vi atter legede turister på naboøen Lyø. Inde i buskadset ved vindtelefonen, står der en bænk, så er der kø, så kan man få et lille hvil, inden det bliver ens tur til at ringe. Eller man kan slet og ret sidde i stilhed og mindes. Personligt synes jeg hele idéen med denne vindtelefon - ja hele set-up`et - er skønt.