08-06-2018

Brandøvelse

Nok bor vi på en af de danske mikro-øer og dermed også i et mikro-samfund - meeeen!!! vi har skam et beredskab i tilfælde af brand. Her tager manden afsted på brandøvelse på en dag, hvor termometeret nærmer sig 30 grader. Brandfolkene her på øen (og sikkert også på de andre små-øer) er frivillige og bliver trænet af "rigtige" brandfolk fra fastlandet, så de er fuld funktionsdygtige ved brand på øen. Betryggende at vide. Nogle af øens frivillige i brandkorpset er også uddannede røgdykkere. I dag foregår øvelsen i næsten 30 graders varme - så det er da godt, der er koldt vand i den brandsprøjte. Smiley