05-06-2017

En hel dag i majstangens tegn - Munke majstang

Øverste fotos viser spæk før og efter montering af træflag. I år stod mændene for det tunge arbejde, med at binde bøgegrene på den meget meget store jernring, som er monteret på majstangen. Senere tog vi piger over med at pynte bøgekransen med blomster. Midterste lille foto viser topbuket monteret. Vi er altså rigtig mange mennesker, der samarbejder om den majstang een gang om året, og vi har det SÅ hyggeligt.