05-06-2017

En hel dag i majstangens tegn - Munke majstang

Efter majstangen er pyntet med stor krans af bøgegrene og blomster, stangbuket, topbuket, nymalet træflag i toppen, som drejer efter vinden - og det kan det, fordi det simpelthen glider på et stykke spæk, som virker som glidemiddel helt til næste år. Rejsning af majstang sker med hjælp af lange stolper, lange liner, styreliner - slæk og træk - masser af råb med SLÆK - TRÆK - TRÆK TIL HØJRE - TRÆK TIL VENSTRE !!!!! Det er en langsommelig og tung proces som kræver stærke mænd, og dem har vi masser af på vores lille ø. Læg lige mærke til øverste foto TH. Årstallet er sirligt malet med bladguld - og det bliver det selvfølgelig også hvert år. Den sirlige maler, stod et år direkte og spiste af bladguldet. Jeg fik fortalt, at det kunne man skam godt. Og det må jo være rigtigt - for han lever endnu. Smiley. Ellers vil jeg lade billederne tale for sig selv.