23-05-2016

Klar til maling og en kærlig hånd

Efter maling m.m. skal majstangen tørre. De 2 lange stokke på jorden er et par af mange, som bruges til både at lægge majstangen ned og at hejse den igen. Stokkene er øverst forbundet med tovværk. Der er 2 mand til hvert par stokke. Majstangen løftes/skubbes/støttes så ved hjælp af disse stokke med tovværk imellem, efter om den skal ned eller op. Det er et stort arbejde, det er et tungt arbejde og der er mange (gerne mændene) som klarer denne opgave. Jeg glemte at tage billeder af dette i år - men til næste år lover jeg at huske det.